Digidiagnostika läbimine

Saarioinen Eesti OÜ läbis digidiagnostika programmi, mida viis läbi TJO konsultatsiood ja toetas EAS.
Digidiagnostika jaoks viidi läbi analüüs vahemikus 26.08.2019 – 30.11.2019.

Digidiagnostika eesmärgiks oli saada ülevaade ettevõtte töökorraldusest ja teha ettepanekuid digitaliseerituse ja automatiseerituse osas. Sealhulgas tehti ka ettepanekud parendustegevusteks.

Analüüsi läbiviimise aluseks olid digidiagnostika hea tava, parimad praktikad ja TJO
Konsultatsioonid meeskonna varasemad kogemused.

Digidiagnostika progammi läbimist toetasid Majandus ja Kommunikatsiooni Ministeerium ja EAS, toetuse
suuruseks oli 14 700€.